Kompetensutveckling 2017-2018

När vi var klara med vår grundutbildning, som initierades av AB Glasriket 2014, startade vi en förening med syfte att stärka medlemsföretagen (20 medlemmar, 2018). Vi erbjuder sedan dess, utöver guidernas egna produkter, årligen ett guideprogram med guidningar varje månad på olika platser i Glasriket.

För att utvecklas och kunna ta mer professionella uppdrag ansökte vi om bidrag till en kompetensutveckling via Lokalt Ledd Utveckling, Jordbruksverket. Vi beviljades stöd och inbjöd samtidigt fler att gå denna utbildning.

Tanken med utbildningen var att bli fler guider och att upparbeta koncept som ska stärka turismnäringen i hela Glasriket och angränsande kommuner.  Vi är nu klara med den utbildande delen av kursen och i mitten av juni examinerades 10 guider.

Vår specialitet är att få kunden att förstå och se sambanden mellan landskapets historia & förutsättningar och den fantastiska industrihistoria som både finns dold i skog & mark och fortfarande lever i form av bl.a. glasbruk.

Vi skräddarsyr upplevelser för små och stora grupper!
Välkommen med din förfrågan till Jan-Åke Karlsson, 070-592 99 11 eller kalmarnybro@hotmail.com.